Úvodní stránka

Akciová společnost ČCE Reality a.s. je společností Českobratrské církve evangelické pro hospodaření s realitami.