Představenstvo

předseda představenstva: Ing. JAN MATĚJKA

místopředseda představenstva: Ing. KAREL ROKYTA

člen představenstva: Ing. FRANTIŠEK STRAKA

člen představenstva: Ing. JOSEF BAUER

člen představenstva: JUDr. DAVID KUBOŇ

 

Za společnost jedná vždy předseda nebo místopředseda a další člen
představenstva.