Dozorčí rada

předseda dozorčí rady: MIROSLAV MAŇÁK

člen dozorčí rady: EVA ZADRAŽILOVÁ

člen dozorčí rady: DAVID NEČIL