x07a (2)

ČCE Reality a.s. je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Českobratrská církev evangelická.
Účelem jejího zřízení je investování volných prostředků do nemovitostí a hospodaření s nimi.