Dozorčí rada

předseda dozorčí rady: MIROSLAV MAŇÁK
člen dozorčí rady: EVA ZADRAŽILOVÁ
člen dozorčí rady: DAVID NEČIL