Představenstvo

předseda představenstva: Ing. JAN MATĚJKA
místopředseda představenstva: Ing. KAREL ROKYTA
člen představenstva: Ing. ALENA ANNE-MARIE NEDOMA
člen představenstva: Ing. JOSEF BAUER
člen představenstva: JUDr. DAVID KUBOŇ

Za společnost jedná vždy předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.